Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

Informaciju o sudskom predmetu stranka pored JPK može dobiti i lično u šalter sali sudske pisarnice broj 4 koja se nalazi u prizemlju zgrade suda. Osnove podatke o predmetu tj. broj predmeta, stranke u predmetu, podnesci, zakazana ročišta i slično možete dobiti od referenta koji ima pristup CMS aplikaciji.

Stranka kojoj je potreban uvid u spis mora se obratiti pismenim putem na broj predmeta. Nakon što sudija odobri uvid u predmet šef sudske pisarne će obezbijediti  prostor za uvid istog.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?