• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Enisa Pazalja

  05.07.2019.

  Rođena 1977.godine u Sarajevu, gdje je završila Osnovnu školu i Opću gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 2000.godine, nakon obavljenog pripravničkog staža na Kantonalnom sudu u Sarajevu i Općinskom sudu II u Sarajevu, pravosudni ispit položila je 2003 .godine.

  Radno iskustvo sticala je na radnim mjestima Stručnog saradnika za pravne i personalne odnose, Stručnog saradnika za kolektivne ugovore, poslove ekonomsko-socijalnog i mirovnog vijeća u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (2003), Sudskog stručnog saradnika u Kantonalnom sudu u Sarajevu ( 2004 ), Stručnog savjetnika i Pomoćnika direktora u Uredu za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU Vlade FBiH.

  Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2010.godine stekla je naučni stepen magistra pravnih nauka te uspješno odbranila temu „Krivičnopravni i kriminološki aspekti krivičnog djela teškog ubistava“.

  2014.godine postavljena je i stupila na dužnost na radno mjesto Sekretara Kantonalnog suda u Sarajevu.

  3636 PREGLEDA
  Sekretar Kantonalnog suda
  • 1 - 1 / 1
  • 1