• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Državni službenici i namještenici

  24.10.2019.

  Državni službenici i namještenici

  Sekretar suda:
  Enisa Pazalja

  Pomoćnik predsjednika suda za opće i pravne poslove, upisnike i pomoćno -

  tehničke poslove: Mediha Gagrica

  Stručni savjetnik za normativno pravne poslove: Amila Rahmanović

  Šef odsjeka računovodstva: Alema Matoruga

  Šef odsjeka daktilobiroa: Eldin Kljajić

  Šef odsjeka za IKT : Zermina Šabić

  Viši stručni saradnik za podršku svjedocima: Emina Kadić

  Stručni savjetnik za javne nabavke: Amina Vrabac

   

  Viši referent - Tehnički sekretar: Sehija Đulančić

  Viši referent za opšte i personalne poslove: Sadžida Sipović

  Viši referent – IKT tehničar: Emir Ražanica

  Viši referent za CMS : Alvin Čolaković

  Viši referenti u pisarnici:

  Pisarnica-upravna:
  Aldijana Šaljić, Sanela Agić

  Pisarnica-krivična: Sabina Ališehović

  Pisarnica-građanska: Amra Memović, Emina Trnka, Ivana Eterović, Alma Omerbegović

  Pisarnica prijem pošte: Velida Zupčić, Adisa Mujezinović

  Viši referenti - dakilografi:

  Amra Odobašić

  Amina Kadrić

  Anela Nuhanović

  Azema Hodžić

  Dijana Rerig

  Dženana Muftić

  Elvira Avdić

  Elvira Memić

  Fadila Iković

  Fazila Klinac

  Kemija Kurtović

  Jadranka Avdić

  Jasmina Mušić

  Julijana Isaković

  Lejla Biber

  Mersa Kazić

  Meliha Hadžidedić

  Mirela Huremović

  Mirsada Alić

  Mirsada Šukalo

  Rabija Čengić

  Sadeta Bahtanović

  Sadija Helal

  Sanela Lazović

  Samka Dževlan

  Sehija Čoko

  Selma Čorbo

  Selma Dževlan

  Selma Kadrić

  Senada Kustura

  Suada Šetkić

  Šejla Kustura

  Šuhreta Đilović

  Zakira Ovčina

  Esmina Zečević

  Lejla Delić

  Lejla Katica

  Melisa Avdić

  Aida Zele

  Mirnesa Zorlak

  Viši referenti u računovodstvu:

  1. Fikret Čolić – ekonom

  2. Osman Bublin

  3. Razija Kojić

  4. Zakira Kadić

  Viši referenti - arhivari: Aziz Ćato, Elvir Bilalović

  Viši referenti: Muamera Briga, Adnan Bublin

  Odsjek za pomoćno-tehničke poslove:

  Otprema pošte: Jasmin Ališehović, Midhad Dedović

  Kuriri: Jasminka Bešović, Kadira Vražalica, Rasema

  Bajrić, Hajrija Dugalija, Amar Bidževic, Nermin Mulić

  Portiri: Amel Hamzić
  Vozač: Selmedin Busnov

  Vatrogasac: Edib Bidžević

  Telefonista: Samija Halilović

  Majstori: Zihnija Sušić, Ismet Ćato, Ramiz Kovač

  Svakog od gore navedenih službenika i namještenika možete kontaktirati putem
   e-mail-a tako da kucate

  • 1 - 1 / 1
  • 1