• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Državni službenici i namještenici

  24.10.2019.

  Državni službenici i namještenici

  Pomoćnik predsjednika suda za opće i pravne poslove, upisnike i pomoćno -

  tehničke poslove: Mediha Gagrica

  Stručni savjetnik za normativno pravne poslove: Amila Rahmanović

  Šef odsjeka računovodstva: Alema Matoruga

  Šef odsjeka daktilobiroa: Azra Selmanović

  Šef odsjeka za IKT : Zermina Šabić

  Viši stručni saradnik za podršku svjedocima: Emina Kadić

  Stručni savjetnik za javne nabavke: Amina Vrabac

   

  Viši referent - Tehnički sekretar: Anela Nuhanović

  Viši referent za opšte i personalne poslove: Sehija Đulančić

  Viši referent – IKT tehničar: Alim Hasančević 

  Viši referent za CMS : Alvin Čolaković

  Viši referenti u pisarnici:

  Pisarnica-upravna:
  Aldijana Šaljić, Sanela Agić

  Pisarnica-krivična: Sabina Ališehović

  Pisarnica-građanska: Amra Memović, Emina Trnka, Alma Omerbegović, Lejla Čolić

  Pisarnica prijem pošte: Velida Zupčić, Adisa Mujezinović

  Viši referenti - dakilografi:

  Amra Odobašić

  Amina Kadrić

  Anela Nuhanović

  Azema Hodžić

  Dijana Rerig

  Dženana Muftić

  Elvira Avdić

  Elvira Memić

  Fazila Klinac

  Kemija Kurtović

  Jadranka Avdić

  Jasmina Mušić

  Julijana Isaković

  Lejla Biber

  Mersa Kazić

  Meliha Hadžidedić

  Mirela Huremović

  Mirsada Alić

  Mirsada Šukalo

  Sadeta Bahtanović

  Sadija Helal

  Sanela Lazović

  Sehija Čoko

  Selma Čorbo

  Selma Hanić

  Selma Kadrić

  Senada Kustura

  Suada Šetkić

  Šejla Kustura

  Zakira Ovčina

  Esmina Zečević

  Lejla Vrabac

  Melisa Avdić

  Delila Ramić

  Elma Šatara

  Aida Zele

  Mirnesa Zorlak

  Aida Prljača

  Adisa Fukelj

  Irma Imamović

  Ermina Čardaković

  Minela Mehremić

  Viši referenti u računovodstvu:

  1. Fikret Čolić – ekonom

  2. Edina Sadiković

  3. Razija Kojić

  4. Zakira Kadić

  Viši referenti - arhivari: Aziz Ćato, Elvir Bilalović

  Viši referenti: Muamera Briga, Adnan Bublin

  Odsjek za pomoćno-tehničke poslove:

  Otprema pošte: Jasmin Ališehović, Midhad Dedović

  Kuriri: Hajrija Dugalija, Amar Bidžević, Nermin Mulić, Kerim Šišić, Kerim Arifaj i Sulejman Dedajić.

  Portiri: Amel Hamzić
  Vozač: Selmedin Busnov

  Vatrogasac: Edib Bidžević

  Telefonista: Jasminka Bešović

  Majstori: Admir Mašić, Ismet Ćato, Ramiz Kovač

  Svakog od gore navedenih službenika i namještenika možete kontaktirati putem
   e-mail-a tako da kucate

  3677 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1