Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

Predaja posebne arhivske građe Okružnog vojnog suda u Sarajevu

30.12.2019.

KANTONALNI SUD U SARAJEVU

 

 

Obavještavamo javnost da je Kantonalni sud u Sarajevu shodno odredbi člana 24. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br.50/16) i člana 13. Pravilnika o uslovima čuvanja i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva (Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/18), izvršio predaju posebne arhivske građe Okružnog vojnog suda u Sarajevu nadležnom JU Historijskom arhivu Sarajevo, na trajno čuvanje.

Kantonalni sud u Sarajevu kao imalac, navedenu građu je čuvao u svojim arhivskim prostorijama preko dvadeset godina. Radi se o vojnim predmetima iz perioda 1992-1995 godina.

Ovaj sud je 06.12.2019.godine u saradnji sa nadležnim arhivom, arhivsku građu u izvornom obliku pripremio i spakovao u 674 arhivske kutije, odnosno 75 dužnih metara i zajedno sa 93 prateće knjige uz asistenciju sudske policije transportovao u depo prostoriju Historijskog arhiva Sarajevo.

 

                                                                                              Predsjednik suda

                                                                                              Vladimir Špoljarić


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_0810.JPG

IMG_0808.JPG

IMG_0811.JPG

Ostale fotografije