Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Do sudije koji sudi u Vašem postupku po pravilu nije dozvoljeno dolaziti bez poziva .
 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

Informaciju o sudskom predmetu stranka pored JPK može dobiti i lično u šalter sali sudske pisarnice broj 4 koja se nalazi u prizemlju zgrade suda. Osnove podatke o predmetu tj. broj predmeta, stranke u predmetu, podnesci, zakazana ročišta i slično možete dobiti od referenta koji ima pristup CMS aplikaciji.

Stranka kojoj je potreban uvid u spis mora se obratiti pismenim putem na broj predmeta. Nakon što sudija odobri uvid u predmet šef sudske pisarne će obezbijediti  prostor za uvid istog.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći na razgovor kod Predsjednika suda?

Predsjednik suda prima stranke jednom mjesečno i to svake prve srijede u mjesecu u periodu od 11,00  do 13,00 sati izuzev po urgencijama za hitno rješavanje predmeta.

Stranke se mogu i pismeno obratiti predsjedniku suda uz obavezno navođenje broja konkretnog predmeta u sudu i tražiti konkretnu informaciju.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh