Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Državni službenici i namještenici

20.03.2019.

Državni službenici i namještenici

Sekretar suda:
Enisa Pazalja

Šef odsjeka računovodstva: Alema Matoruga

Šef odsjeka sudske pisarnice: Mediha Gagrica

Šef odsjeka daktilobiroa: Eldin Kljajić

Stručni savjetnik za IKT : Zermina Šabić

Viši stručni saradnik za javne nabavke: Amina Vrabac

Viši referent - Tehnički sekretar: Sehija Đulančić

Viši referent za opšte i personalne poslove: Sadžida Sipović

Viši referent – IKT tehničar: Emir Ražanica

Viši referent za CMS : Alvin Čolaković

Viši referenti u pisarnici:

Pisarnica-upravna:
Aldijana Šaljić, Sanela Agić

Pisarnica-krivična: Gordana Ostojić, Sabina Ališehović, Maja Suljić

Pisarnica-građanska: Amra Memović, Emina Trnka, Ivana Eterović, Alma Omerbegović

Pisarnica prijem pošte: Velida Zupčić, Adisa Mujezinović

Viši referenti - dakilografi:

Amra Odobašić

Amina Kadrić

Anela Nuhanović

Azema Hodžić

Dijana Rerig

Dženana Muftić

Elvira Avdić

Elvira Memić

Fadila Iković

Fazila Klinac

Kemija Kurtović

Jadranka Avdić

Jasmina Mušić

Julijana Isaković

Lejla Biber

Mersa Kazić

Meliha Hadžidedić

Mirela Huremović

Mirsada Alić

Mirsada Šukalo

Nada Vražalica

Rabija Čengić

Sadeta Bahtanović

Sadija Helal

Sanela Lazović

Samka Dževlan

Sehija Čoko

Selma Čorbo

Selma Dževlan

Selma Kadrić

Senada Kustura

Suada Šetkić

Šejla Kustura

Šuhreta Đilović

Zakira Ovčina

Esmina Zečević

Lejla Delić

Lejla Katica

Viši referenti u računovodstvu:

1. Fikret Čolić – ekonom

2. Osman Bublin

3. Razija Kojić

4. Zakira Kadić

Viši referenti - arhivari: Aziz Ćato, Elvir Bilalović

Viši referenti: Muamera Briga, Adnan Bublin

Odsjek za pomoćno-tehničke poslove:

Otprema pošte: Jasmin Ališehović, Midhad Dedović

Kuriri: Jasminka Bešović, Kadira Vražalica, Rasema

Bajrić, Hajrija Dugalija

Portiri: Amel Hamzić
Vozač: Selmedin Busnov

Vatrogasac: Edib Bidžević,

Telefonista: Samija Halilović

Svakog od gore navedenih službenika i namještenika možete kontaktirati putem
 e-mail-a tako da kucate
ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh