Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Samra Akova

12.07.2019.

Rođena 1973. godine u Visokom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1999. godine, te je u Općinskom tužilaštvu u Kiseljaku obavila pripravnički staž, nakon čega je 2002. godine položila pravosudni ispit. U Općinskom pravobranilaštvu Kiseljak od 2002. godine obavljala je funkciju zamjenika pravobranioca do 2006. godine, kada je imenovana za stručnog saradnika Općinskog suda u Kaknju, a 2008. godine imenovana za dodatnog sudiju istog suda. Na poziciju sudije Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu imenovana je 2010. godine, gdje je obavljala dužnost do 2017. godine, kad je imenovana za dodatnog sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu.

Učesnik je više seminara i savjetovanja, posebno iz oblasti privrednog prava. Član je Radne grupe za strateško planiranje i razvoj sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (CMS/TCMS), te Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka i reviziju zakona o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini.

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Husein Delalić

12.07.2019.

Rođen 17.04. 1955. godine  u Gacku.

Pravni fakultet završio u Sarajevu 1983 godine. Pravosudni  ispit  položio 28.7. 1986 god  u Sarajevu. Radio  na  poslovima  uprave, a  od  01.09. 1994 godine kao zamjenik  tužioca  u Općinskom  tužilaštvu II Sarajevo.

Od  2003. godine Tužilac  u Kantonalnom  tužilaštvu  Kantona   Sarajevo.

Od  1.8. 2011. godine  sudija  Kantonalnog  suda  u Sarajevu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh