Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Enisa Pazalja

05.07.2019.

Rođena 1977.godine u Sarajevu, gdje je završila Osnovnu školu i Opću gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 2000.godine, nakon obavljenog pripravničkog staža na Kantonalnom sudu u Sarajevu i Općinskom sudu II u Sarajevu, pravosudni ispit položila je 2003 .godine.

Radno iskustvo sticala je na radnim mjestima Stručnog saradnika za pravne i personalne odnose, Stručnog saradnika za kolektivne ugovore, poslove ekonomsko-socijalnog i mirovnog vijeća u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (2003), Sudskog stručnog saradnika u Kantonalnom sudu u Sarajevu ( 2004 ), Stručnog savjetnika i Pomoćnika direktora u Uredu za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU Vlade FBiH.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2010.godine stekla je naučni stepen magistra pravnih nauka te uspješno odbranila temu „Krivičnopravni i kriminološki aspekti krivičnog djela teškog ubistava“.

2014.godine postavljena je i stupila na dužnost na radno mjesto Sekretara Kantonalnog suda u Sarajevu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Sekretar Kantonalnog suda