Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Kantonalni sud u Sarajevu

Naziv suda : Kantonalni sud u Sarajevu

Predsjednik suda : Vladimir Špoljarić

Zamjenik predsjednika suda : Vladimir Špoljarić

Podpredsjednici suda :

Sekretar suda : Enisa Pazalja

Adresa : Šenoina 1, 71000 Sarajevo

Telefon : 033 567 800 - centrala

Telefon : 033 567 801 - predsjednik suda

Telefaks : 033 567 856- računovodstvo

Telefaks : 033 567 802 - uprava suda

Elektronska pošta : ksud-sarajevo@pravosudje.ba

Elektronska pošta : SA2-UPRAVA@pravosudje.ba

Web stranica : https://ksud-sarajevo.pravosudje.ba/

Radno vrijeme : 08:00-16:00

Osoba za odnose s javnošću :

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 033 567 801

Kontakt e-mail za odnose s javnošću :

Službenik za informisanje :