• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zahvaljujući podršci Misije USAID-a u BiH okončan Program specijalističke obuke za sudije za predmete korupcije i organizovanog kriminala

  30.12.2022.

  U novembru 2022. godine okončana je dvogodišnja specijalistička obuka kreirana i implementirana uz podršku USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Certifikati i potvrda za pohađanje Programa specijalističke obuke za sudije za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala 2021/22 dodijeljeni su sudijama  Knežević Žani, Murtezić Meliki, Rondić Saneli i Zahiragić Adisi.

  Radi se o prvom specijalističkom programu ovog tipa za sudije, u fokusu kojeg su bile teme od značaja za procesuiranje predmeta organizovanog kriminala, privrednog kriminala i korupcije. U okviru ove obuke analizirana su osnovna krivična djela koja predstavljaju najčešći krivičnoprvni odgovor na korupciju i organizovani kriminal, kao i opći krivičnopravni instituti s posebnim osvrtom na razvoj praktičnih vještina pri njihovoj primjeni. Istovremeno, posebna pažnja je posvećena i krivičnom procesnom pravu, odnosno procesnim radnjama suda čije je zakonito i pravilno izvođenje uvjet efikasnog i pravičnog postupka u krivičnim predmetima, a naročito u predmetima organizovanog kriminala i korupcije.Programom obuke obuhvaćene su teme koje se odnose na zakonsko uređenje i sudsku praksu koja se tiče učešća suda u toku istrage (određivanje i produženje pritvora,  te postupanje sudije za prethodni postupak u okviru pojedinih radnji dokazivanja, posebne istražne radnje), postupak odlučivanja o optužnici, priprema za glavni pretres rukovođenje glavnim pretresom, donošenje i pismena izrada prvostepene i drugostepene presude.

  Prikazana vijest je na:
  214 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Zahvaljujući podršci Misije USAID-a u BiH okončan Program specijalističke obuke za sudije za predmete korupcije i organizovanog kriminala

  30.12.2022.

  U novembru 2022. godine okončana je dvogodišnja specijalistička obuka kreirana i implementirana uz podršku USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Certifikati i potvrda za pohađanje Programa specijalističke obuke za sudije za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala 2021/22 dodijeljeni su sudijama  Knežević Žani, Murtezić Meliki, Rondić Saneli i Zahiragić Adisi.

  Radi se o prvom specijalističkom programu ovog tipa za sudije, u fokusu kojeg su bile teme od značaja za procesuiranje predmeta organizovanog kriminala, privrednog kriminala i korupcije. U okviru ove obuke analizirana su osnovna krivična djela koja predstavljaju najčešći krivičnoprvni odgovor na korupciju i organizovani kriminal, kao i opći krivičnopravni instituti s posebnim osvrtom na razvoj praktičnih vještina pri njihovoj primjeni. Istovremeno, posebna pažnja je posvećena i krivičnom procesnom pravu, odnosno procesnim radnjama suda čije je zakonito i pravilno izvođenje uvjet efikasnog i pravičnog postupka u krivičnim predmetima, a naročito u predmetima organizovanog kriminala i korupcije.Programom obuke obuhvaćene su teme koje se odnose na zakonsko uređenje i sudsku praksu koja se tiče učešća suda u toku istrage (određivanje i produženje pritvora,  te postupanje sudije za prethodni postupak u okviru pojedinih radnji dokazivanja, posebne istražne radnje), postupak odlučivanja o optužnici, priprema za glavni pretres rukovođenje glavnim pretresom, donošenje i pismena izrada prvostepene i drugostepene presude.