Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

03.06.2019.

Poslovi iz djelokruga rada suda vrše osnovne organizacione jedinice i to:
 

1.  Krivično odjeljenje
2.  Građansko odjeljenje
3.  Upravno odjeljenje
4.  Privredno odjeljenje
5.  Odjeljenje sudske uprave
6.  Sektor za administrativno-tehničke i pomoćno-tehničke poslove.
     a . Odsjek za računovodstvo, 
     b.  Odsjek za upisnike i pomoćno-tehničke poslove,
     c.  Odsjek daktilobiroa.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh