Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

Saopćenja za javnost

   1 - 6 / 9  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Obavijest za stranke

Obavijest za stranke

Obavještavamo vas da se redovan prijem stranaka po urgencijama za hitno rješavanje predmeta neće održati u mjesecu julu.

29.06.2020.

Obavještenje za stranke

Obavještenje za stranke

Obavještenje za stranke

27.12.2019.

Info materijal:" Šta je dobro znati ako sam svjedok/oštećeni ?"

Info materijal:" Šta je dobro znati ako sam svjedok/oštećeni ?"

Info materijal:" Šta je dobro znati ako sam svjedok/oštećeni ?"

25.12.2019.

Obavještenje o prijemu stranaka po urgencijama

Obavještenje o prijemu stranaka po urgencijama

Obavještenje o prijemu stranaka po urgencijama

20.04.2018.

INFORMATIVNO PISMO ZA SVJEDOKE

INFORMATIVNO PISMO ZA SVJEDOKE

Ovim putem Vas obavještavamo da na Kantonalnom i Općinskim sudom u Sarajevu djeluje Odjel za podršku svjedocima koje Vama kao svjedoku stoji na usluzi.

30.05.2017.

MISIJA I OPIS POSLOVA ODJELA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA

MISIJA I OPIS POSLOVA ODJELA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA

Odjel za podršku svjedocima Kantonalnog suda u Sarajevu je odgovorno za pružanje psihosocijalne, informativne i organizacijske podrške i pomoći svjedocima koji se pojavljuju pred Krivičnim odjeljenjem suda.

29.05.2017.

   1 - 6 / 9  >