Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

Aktuelnosti

   1 - 6 / 13  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Radionica Strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa

Radionica Strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa

Korupcija i organizovani kriminal, uključujući trgovinu ljudima, su izuzetno važne i aktuelne teme o kojima treba javno da se govori. USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije je 18. septembra 2020. godine na Jahorini organizirao radionicu na temu Strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa. Predsjednici sudova, koji su partneri na ovom projektu, na Jahorini su diskutovali kako unaprijediti rad i efikasno se suprotstaviti ovim složenim oblicima k

23.09.2020.

Odluka Predsjednika suda

Odluka Predsjednika suda

Odluka Predsjednika suda broj 009-0-SU-20-000306 od 7.5.2020.

07.05.2020.

Naredba Predsjednika suda

Naredba Predsjednika suda

KANTONALNI SUD U SARAJEVU NEĆE PRIMATI STRANKE DO DALJNJEG Sudska policija će stranke ovog suda upućivati da svoje podneske predaju na sud putem pošte, da se informišu putem telefona ili putem zvanične e-mail adrese suda. Predsjednik suda Vladimir Špoljarić

23.03.2020.

Naredba Predsjednika suda

Naredba Predsjednika suda

„ Obavještavamo javnost da je zbog novonastale situacije izazvane širenjem virusa COVID-19, radno vrijeme Kantonalnog suda u Sarajevu od ponedjeljka 23.03.2020.godine je od 08,00 do 13,00 časova. Stranke mogu ulaziti u zgradu suda do 12 časova.Prilikom ulaska u zgradu suda stranke moraju postupati isključivo po uputama sudske policije. Kako bi se ispoštovala naredba kriznog štaba i smanjilo kretanje građana po gradu, informacije o sudskim predmetima se mogu dobiti sada i na telefon 033-567-867

20.03.2020.

Predaja posebne arhivske građe Okružnog vojnog suda u Sarajevu

Predaja posebne arhivske građe Okružnog vojnog suda u Sarajevu

Predaja posebne arhivske građe Okružnog vojnog suda u Sarajevu

30.12.2019.

Sedmice sudske nagodbe

Sedmice sudske nagodbe

Sedmice sudske nagodbe

20.03.2018.

   1 - 6 / 13  >