Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

Sudije suda

   1 - 10 / 41  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Sudije suda

Sudije suda

Sudije u Kantonalnom sudu u Sarajevu

12.07.2019.

Amina Begović

Amina Begović

Rođena 1958.godine u Sarajevu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dana 29.10.1981. godine. Pravosudni ispit položila 21.11.1983. godine. Sudija Kantonalnog suda u Sarajevu (15.10.2008. godine) Predsjednik parničnog sudskog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu (27. 09. 2005. - 15.10.2008. godine) Vršilac dužnosti predsjednika Općinskog suda u Sarajevu za vrijeme odsustva Predsjednika suda u 2006., 2007. i 2008. godini.

12.07.2019.

Jasenko Ružić

Jasenko Ružić

Rođen 1956. godine u Sarajevu. Sudija Kantonalnog suda od aprila 2005 godine.

11.07.2019.

Žana Knežević

Žana Knežević

Rođena 08.06.1963. godine u Sarajevu, nakon završene Gimnazije diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Prvi radni odnos zasnovala je 1986. godine u ,,Šipad Jahorina“ Sarajevo u pravnom odjelu na poslovima normativna djelatnost i zastupanje. Za sudiju Suda za prekršaje Pale izabrana je 1988. godine, a od 1992. godine obavljala je funkciju predsjednika Suda za prekršaje Pale.

11.07.2019.

Elvira Begović

Elvira Begović

Rođena u Sarajevu 1967. godine, gdje je završila Prvu gimnaziju i Pravni fakultet. Radila je kao pripravnik na Osnovnom sudu 2 u Sarajevu u periodu 1990.-1992. godine, nakon čega je u periodu 1992. do 1995. godine bila zaposlena kao pravnik u Sekretarijatu za obrazovanje, kulturu i sport Kantona Sarajevo, a u 1996. godini je kao viši pravni savjetnik radila za međunarodnu revizorsku kuću Price Waterhouse LLP u Sarajevu. Od 1996. do 1999. godine radila je kao pravni asistent u međunarodnoj advoka

11.07.2019.

Adisa Zahiragić

Adisa Zahiragić

ADISA ZAHIRAGIĆ, rođena u Mostaru, a obrazuje se, živi i radi u Sarajevu. Nakon Pravnog fakulteta radi u privrednim organizacijama a potom 1990. god. izabrana za sudiju za prekršaje Novi Grad Sarajevo a od 1994.godine u Općinski sud I u Sarajevu, od 2003.godine nakon reforme pravosuđa u BiH u Općinski sud u Sarajevu. 2006.godine izabrana za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu.

11.07.2019.

Sanela Rondić

Sanela Rondić

Rođena u Fojnici 1972. godine. Diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2001. godine, a pravosudni ispit položila pri Federalnom ministarstvu pravde F BiH, u septembru 2003. godine. U periodu od diplomiranja do 2003. godine zaposlena kao sudski pripravnik na Općinskom sudu u Sarajevu (tadašnji naziv Općinski sud II u Sarajevu). Nakon položenog pravosudnog ispita radila na Općinskom sudu u Sarajevu, kao stručni saradnik.

10.07.2019.

Rozita Šimić

Rozita Šimić

Rođena u Sarajevu. Pravni fakultet završila u Sarajevu. Pravosudni ispit položila u Sarajevu. Prvo radno iskustvo započela u preduzeću „ Unis promet repromaterijal „ gdje sam radila 17 godina počevši od dana 23.08.1982. godine. U Unis promet repromaterijala obavljala odgovorne funkcije od Šefa pravne službe, Predsjednika arbitraže Jugoslavije, Direktora prometa repromaterijala.

10.07.2019.

Igor Todorović

Igor Todorović

Rođen 21.12.1966. Godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio u Han Pijesku. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1996. godine. Pravosudni ispit položio 2004. godine. Prvo radno iskustvo stekao u Sekretarijatu za poslove opštinske uprave opštine Han Pijesak. Od 1997.godine do 2006. godine obavljao dužnost predsjednika Opštinskog suda za prekršaje Han Pijesak. Za sudiju Opštinskog suda Sarajevo imenovan 2007.godine.

10.07.2019.

Indira Jahić

Indira Jahić

Rođena 03.08.1956 godine u Sarajevu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 27.09.1984 godine. Pravosudni ispit položila u Sarajevu 26.12.1986 godine. Advokatski pripravnik bila u periodu od 04.06-1985 godine do 17.06.1986 godine. U periodu od 24.04.1987. do 18.02.1993. godine bila stručni saradnik u Općinskom sudu u Sarajevu. Dana 01.03.1993 godine imenovana za sudiju Općinskog suda u Sarajevu gdje radila na svim referatima a najduže radila na krivičnom referatu. Dana 14.03.2014. godine i

10.07.2019.

   1 - 10 / 41  >