Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

Sudije suda

   1 - 10 / 42  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Sudije suda

Sudije suda

Sudije u Kantonalnom sudu u Sarajevu

15.10.2020.

Samra Akova

Samra Akova

Rođena 1973. godine u Visokom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1999. godine, te je u Općinskom tužilaštvu u Kiseljaku obavila pripravnički staž, nakon čega je 2002. godine položila pravosudni ispit. U Općinskom pravobranilaštvu Kiseljak od 2002. godine obavljala je funkciju zamjenika pravobranioca do 2006. godine, kada je imenovana za stručnog saradnika Općinskog suda u Kaknju, a 2008. godine imenovana za dodatnog sudiju istog suda. Na poziciju sudije Okružnog privrednog suda u Is

14.10.2020.

Amina Begović

Amina Begović

Rođena 1958.godine u Sarajevu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dana 29.10.1981. godine. Pravosudni ispit položila 21.11.1983. godine. Sudija Kantonalnog suda u Sarajevu (15.10.2008. godine) Predsjednik parničnog sudskog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu (27. 09. 2005. - 15.10.2008. godine) Vršilac dužnosti predsjednika Općinskog suda u Sarajevu za vrijeme odsustva Predsjednika suda u 2006., 2007. i 2008. godini.

12.07.2019.

Jasenko Ružić

Jasenko Ružić

Rođen 1956. godine u Sarajevu. Sudija Kantonalnog suda od aprila 2005 godine.

11.07.2019.

Žana Knežević

Žana Knežević

Rođena 08.06.1963. godine u Sarajevu, nakon završene Gimnazije diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Prvi radni odnos zasnovala je 1986. godine u ,,Šipad Jahorina“ Sarajevo u pravnom odjelu na poslovima normativna djelatnost i zastupanje. Za sudiju Suda za prekršaje Pale izabrana je 1988. godine, a od 1992. godine obavljala je funkciju predsjednika Suda za prekršaje Pale.

11.07.2019.

Elvira Begović

Elvira Begović

Rođena u Sarajevu 1967. godine, gdje je završila Prvu gimnaziju i Pravni fakultet. Radila je kao pripravnik na Osnovnom sudu 2 u Sarajevu u periodu 1990.-1992. godine, nakon čega je u periodu 1992. do 1995. godine bila zaposlena kao pravnik u Sekretarijatu za obrazovanje, kulturu i sport Kantona Sarajevo, a u 1996. godini je kao viši pravni savjetnik radila za međunarodnu revizorsku kuću Price Waterhouse LLP u Sarajevu. Od 1996. do 1999. godine radila je kao pravni asistent u međunarodnoj advoka

11.07.2019.

Adisa Zahiragić

Adisa Zahiragić

ADISA ZAHIRAGIĆ, rođena u Mostaru, a obrazuje se, živi i radi u Sarajevu. Nakon Pravnog fakulteta radi u privrednim organizacijama a potom 1990. god. izabrana za sudiju za prekršaje Novi Grad Sarajevo a od 1994.godine u Općinski sud I u Sarajevu, od 2003.godine nakon reforme pravosuđa u BiH u Općinski sud u Sarajevu. 2006.godine izabrana za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu.

11.07.2019.

Sanela Rondić

Sanela Rondić

Rođena u Fojnici 1972. godine. Diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2001. godine, a pravosudni ispit položila pri Federalnom ministarstvu pravde F BiH, u septembru 2003. godine. U periodu od diplomiranja do 2003. godine zaposlena kao sudski pripravnik na Općinskom sudu u Sarajevu (tadašnji naziv Općinski sud II u Sarajevu). Nakon položenog pravosudnog ispita radila na Općinskom sudu u Sarajevu, kao stručni saradnik.

10.07.2019.

Rozita Šimić

Rozita Šimić

Rođena u Sarajevu. Pravni fakultet završila u Sarajevu. Pravosudni ispit položila u Sarajevu. Prvo radno iskustvo započela u preduzeću „ Unis promet repromaterijal „ gdje sam radila 17 godina počevši od dana 23.08.1982. godine. U Unis promet repromaterijala obavljala odgovorne funkcije od Šefa pravne službe, Predsjednika arbitraže Jugoslavije, Direktora prometa repromaterijala.

10.07.2019.

Igor Todorović

Igor Todorović

Rođen 21.12.1966. Godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio u Han Pijesku. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1996. godine. Pravosudni ispit položio 2004. godine. Prvo radno iskustvo stekao u Sekretarijatu za poslove opštinske uprave opštine Han Pijesak. Od 1997.godine do 2006. godine obavljao dužnost predsjednika Opštinskog suda za prekršaje Han Pijesak. Za sudiju Opštinskog suda Sarajevo imenovan 2007.godine.

10.07.2019.

   1 - 10 / 42  >