Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa

   1 - 15 / 105  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti

Osnovne informacije

Kontakt

Publikacije

01.10.2020.

Anketa za građane o radu tužilaštva u BiH

28.05.2020.

Održana edukacija „Zakonitost dokaza“ putem Cisco Webex komunikacijske platforme

18.05.2020.

Danas je održan 18. sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou

13.03.2020.

U tužiteljstvu BiH potpisan sporazum o uspostavi koordinacionog tjela glavnih tužitelja BiH, entiteta i Brčko distrikta

17.12.2019.

U Banjoj Luci je danas održan 17. sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou

10.12.2019.

Uspješno okončana multi-institucionalna obuka usmjerena na suzbijanje korupcije

29.10.2019.

Stalna komisija za efikasnost tužilaštava i gl. tužioci rade na implementaciji Peer Review preporuka EU iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca

17.09.2019.

Održan 16. sastanak Strateškog foruma za tužilačko-policijsku saradnju

29.07.2019.

Realiziran Program prevencije kriminala za djecu osnovnih škola “Lopov uvijek bude otkriven“

26.07.2019.

Kroz strateški pristup komunikacijama do većeg povjerenja građana

29.05.2019.

Održan sastanak strateškog foruma zvaničnika tužilačkih i policijskih institucija sa nivoa BiH, entiteta i Brčko Distrikta

14.03.2019.

Održan sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija na strateškom nivou

   1 - 15 / 105  >